بذر سیفی جات

نمایش 1–12 از 73 نتیجه

بذر خیار بت آلفا

5,000 تومان

بذر خیار بت آلفا

5,000 تومان

بذر خیار بت آلفا بسته ۲۵ عددی

دمای جوانه زنی: ۲۰ درجه سانتیگراد

زمان باردهی: 40 روز پس از جوانه زنی

عمق کاشت بذر: یک سانتی متر

نحوه رشد: بوته ای

میوه: کشیده

خصوصیات بوته: مقاوم در برابر بیماریها

بذر خیار بوته ای

5,000 تومان

بذر خیار بوته ای

5,000 تومان

بذر خیار بوته ای بسته ۲۵ عددی

دمای جوانه زنی: ۲۰ درجه سانتیگراد

زمان باردهی: 40 روز پس از جوانه زنی

عمق کاشت بذر: یک سانتی متر

نحوه رشد: بوته ای

میوه: کشیده شیاردار

خصوصیات بوته: حساس در برابر بیماریها

بذر خیار چنبر سبز

5,000 تومان

بذر خیار چنبر سبز بسته ۲۵ عددی

دمای جوانه زنی: ۲۰ درجه سانتیگراد

زمان باردهی: 40 روز پس از جوانه زنی

عمق کاشت بذر: یک سانتی متر

نحوه رشد: بوته ای

میوه: کشیده شیاردار با بافت سفت

خصوصیات بوته: مقاوم در برابر بیماریها

بذر خیار درختی رسمی

5,000 تومان

بذر خیار درختی رسمی بسته ۲۵ عددی

دمای جوانه زنی: ۲۰ درجه سانتیگراد

زمان باردهی: 40 روز پس از جوانه زنی

عمق کاشت بذر: یک سانتی متر

نحوه رشد: بوته ای

میوه: صاف و کشیده

خصوصیات بوته: مقاوم در برابر بیماریها

بذر خیار رویال

5,000 تومان

بذر خیار رویال

5,000 تومان

بذر خیار رویال بسته یک گرمی(12 عددی)

زمان باردهی: 40 روز پس از جوانه زنی

عمق کاشت بذر: یک سانتی متر

نحوه رشد: بوته ای

میوه: صاف و کشیده

خصوصیات بوته: مقاوم در برابر بیماریها

بذر خیار سبز هیبرید

5,000 تومان

بذر خیار سبز هیبرید بسته ۲۵ عددی

دمای جوانه زنی: ۲۰ درجه سانتیگراد

زمان باردهی: 40 روز پس از جوانه زنی

عمق کاشت بذر: یک سانتی متر

نحوه رشد: بوته ای

میوه: سبز تیره کشیده با شیار کم

خصوصیات بوته: مقاوم در برابر بیماریها