بذر گوجه فرنگی

نمایش 1–12 از 17 نتیجه

بذر گوجه چری ارغوانی درختی

5,000 تومان

بذر گوجه چری ارغوانی درختی بسته ۲۵ عددی

دمای جوانه زنی: 15 درجه سانتیگراد

زمان باردهی: 60 روز پس از جوانه زنی

عمق کاشت بذر: نیم سانتی متر

نحوه رشد: بوته ای نامحدود

میوه: خوشه ای گرد

خصوصیات بوته: مقاوم در برابر بیماریها

باردهی: پرمحصول

طعم میوه: ترش

بذر گوجه چری بنفش درختی

5,000 تومان

بذر گوجه جری بنفش درختی بسته ۲۵ عددی

دمای جوانه زنی: 15 درجه سانتیگراد

زمان باردهی: 60 روز پس از جوانه زنی

عمق کاشت بذر: نیم سانتی متر

نحوه رشد: بوته ای نامحدود

میوه: خوشه ای گرد

خصوصیات بوته: مقاوم در برابر بیماریها

باردهی: پرمحصول

طعم میوه: ترش

بذر گوجه چری خرمایی درختی

5,000 تومان

بذر گوجه چری خرمایی درختی بسته ۲۵ عددی

دمای جوانه زنی: 15 درجه سانتیگراد

زمان باردهی: 60 روز پس از جوانه زنی

عمق کاشت بذر: نیم سانتی متر

نحوه رشد: بوته ای نامحدود

میوه: خوشه ای گرد

خصوصیات بوته: مقاوم در برابر بیماریها

باردهی: پرمحصول

طعم میوه: ترش

بذر گوجه چری زرد آویز

5,000 تومان

بذر گوجه چری زرد آویز  بسته ۲۵ عددی

دمای جوانه زنی: 15 درجه سانتیگراد

زمان باردهی: 60 روز پس از جوانه زنی

عمق کاشت بذر: نیم سانتی متر

نحوه رشد: بوته ای نامحدود

میوه: خوشه ای گرد

خصوصیات بوته: مقاوم در برابر بیماریها

باردهی: پرمحصول

طعم میوه: ترش